danakalama.com

THÔNG BÁO


Quỹ cúng dường hỗ trợ Kālāma


Mọi hỗ trợ xin gửi về tài khoản sau đây:

Việt Nam
Tên TK: LÊ THU HIỀN
Số TK: 22210004453959
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Chi nhánh Thanh Xuân

Tên TK: LÊ MINH TRÚC
Số TK: 7340110242008
Ngân hàng: MB (Quân Đội)
Chi nhánh: Tây Ninh
Mỹ
Zelle: vietheravada.association@gmail.com
Châu Âu (Thuỵ Sĩ)
Bank: Aargauische Kantonalbank
Tên TK: Vietheravada 3803 Beatenberg
Số TK : 503738082002
Số IBAN: CH07 0076 1503 7380 8200 2
Bank-Clearing-Nr. 761
Úc Châu
Name: Kien Caoxuan
Address: 130 Avoca Street Randwick 2031 Australia
Bank: National Australia Bank
BSB No.: 082356
Account No.: 785493916
SWIFT code: NATAAU3302SThông báo v/v Đóng sổ gây quỹ
(Thiền Đường và miếng đất mới)Kể từ hôm nay Thứ Ba 07/03/2023, trung tâm Kālāma đóng sổ không nhận thêm hỗ trợ tài chánh nào cho thiền đường và miếng đất mới vừa mua.

Những đóng góp của đại chúng sau ngày hôm nay sẽ được dùng vào việc khác ở Kālāma (tường rào, cốc thiền sinh và điện nước).

Xin cảm ơn đại chúng.

Nay kính báo.

Trung Tâm Kālāma

kalamatwayacenter.com