danakalama.com

THÔNG BÁO

Cúng dường hỗ trợ xây dựng Kālāma

Mọi hỗ trợ xin gửi về tài khoản sau đây:
 • Việt Nam
  Tên TK: LÊ THU HIỀN
  Số TK: 22210004453959
  Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
  Chi nhánh Thanh Xuân

 • Việt Nam
  Tên TK: LÊ MINH TRÚC
  Số TK: 7340110242008
  Ngân hàng: MB (Quân Đội)
  Chi nhánh: Tây Ninh

 • Mỹ
  Xin gửi qua hệ thống Zelle Email : vietheravada.association@gmail.com

 • Châu Âu (Thuỵ Sĩ)
  Bank: Aargauische Kantonalbank
  Tên TK: Vietheravada 3803 Beatenberg
  Số TK : 503738082002
  Số IBAN: CH07 0076 1503 7380 8200 2
  Bank-Clearing-Nr. 761

 • Úc Châu
  Name: Kien Caoxuan
  Address: 130 Avoca Street Randwick 2031
  Bank: National Australia Bank
  BSB No.: 082356
  Account No.: 785493916
  SWIFT code: NATAAU3302S

Cúng dường hỗ trợ lễ khánh thành

 • Việt Nam
  Tên TK: Nguyễn Thị Phương Hà (Phone: 0905297939)
  Số TK: 0041000315065
  Ngân hàng: Vietcombank Đà Nẵng
  Xin ghi nội dung: HP khanh thanh Kalama-Tên thí chủ

Nay kính báo

Trung Tâm Kālāma

kalamatwayacenter.com