Vài Câu Trả Lời

Vài Câu Trả Lời
 1. Tại sao xây dựng Kalama Tawya? Tại sao người Việt không tu tập ngay tại Việt Nam mà lại sang Myanmar?
  Tu tập tại Miến là tìm đến một môi trường có nhiều hỗ trợ tâm linh. Số lượng thiền sư và hành giả ở đây không đâu sánh bằng. Không khí chánh niệm nhờ vậy trở thành nguồn năng lượng cực mạnh cho người muốn tu tập.
  Và Kalama chọn Pyin Oo Lwin để xây dựng vì khí hậu ở đây mát mẻ hơn các nơi khác trên đất Miến lại gần khu vực trung tâm như Mandalay, nối liền các chuyến bay quốc tế.
  Nhưng việc tìm về tu tập ở Kalama rõ ràng là chọn lựa cá nhân. Đặc biệt với những người không tiện về Việt Nam.
  Không ai ép ai đến Kalama.
 2. Kalama Tawya là dạng chùa gì?
  Kalama không phải ngôi chùa cho vài ba ông sư ngồi đó nhận cúng dường rồi ê a tụng kinh theo mô hình các chùa Việt Nam xưa nay. Phật tử cư sĩ đến đây cũng không phải người đi lễ chùa cầu phúc theo cách tín ngưỡng suông.
  Vị nào đến đây cũng phải là hành giả tu thiền chờ chết.
 3. Ai sẽ quản lý tài chánh cho Kalama?
  Mọi hỗ trợ tài chánh cho thiền viện sẽ được giao lại cho người nào đang lưu trú tại Kalama trong thời gian đó để họ chi tra các khoản chi phí cho Kalama. Họ có thể là một sư Miến hay ông tây, bà đầm, hoặc người Việt.
 4. Ngoài tiếng Việt ra Kalama có dự tính lập khóa tu cho những ngôn ngữ khác hay không?
  Chắc chắn sẽ có những khóa tu bằng các ngôn ngữ Âu Mỹ như Anh, Pháp, Đức vào những dịp đặc biệt. Kalama sẽ thỉnh các vị tăng có khả năng làm việc đó.
 5. Tại sao nội quy nghiêm cấm thí chủ dâng tiền cho tăng ni trong khuôn viên Kalama?
  Lý do cư sĩ không được dâng tiền cho bất cứ tăng ni nào đang có mặt tại Kalama vì để tránh một tiền lệ xấu là biến nơi đây trở thành ngôi chùa theo kiểu "thờ Phật ăn oản"!
 6. Ai giữ nhiệm vụ nào, chức vụ nào trong việc bảo quản Kalama?
  Tất cả nhiệm vụ ở Kalama sẽ được tùy duyên mà luân phiên giao phó cho nhiều người trong thời gian hợp lý. Kalama chỉ có nhiệm vụ, không có chức vụ. Chỉ có trách nhiệm, không có quyền lợi. Giao phó trách nhiệm trong thời hạn nhất định sẽ giúp tránh trường hợp ai đó chuyên quyền lộng hành.
 7. Sau khóa tu, hành giả muốn ở lại thêm để đi du ngoạn có được không? Kalama có tổ chức bán vé kiểu các đoàn tour du lịch không?
  Ai muốn làm từ thiện, du lịch, quyên góp tiền bạc thì xin ghé nơi khác ngoài Kalama. Kalama không thể quản những người đến đây ngoài muc đích tu tập Tứ Niệm Xứ. Xin để Kalama được là nơi chốn đầu tiên của người Việt thoát ra được mô hình sinh hoạt cũ.

BTT Kalama Tawya Center

← trở ra