Thông Báo Hình Ảnh Tu Học Tài Liệu Liên Lạc

Thông Báo

Kathina tăng ni ở học viện Sitagu

Kathina tăng ni ở học viện SitaguNgay tại Miến Điện hôm nay, Phật Học Viện Sitagu là một địa chỉ lớn và ngài Sitagu Sayadaw là một tên tuổi lớn. Giữa xứ Myanmar đông đúc tăng chúng với rất nhiều bậc danh tăng thạc đức, ngài Sitagu và hai vị nữa gồm thiền sư Pa Auk Sayadaw cùng ngài Nandamālābhivamsa (3 vị trong ảnh kèm) được mọi người xưng tụng là ba vị đại sư của xứ sở (các bản tin tiếng Anh gọi là Giant monks).

Giữa lúc có vô số thí chủ bản xứ và cả Miến kiều hải ngoại thiết tha muốn làm thí chủ Kathina tại trú xứ của các ngài thì ngài viện trưởng Sitagu đã ưu ái chấp nhận cho nhóm Kālāma Friends được làm thí chủ năm nay (2022) cho tăng ni ở học viện Sitagu, nơi cũng là trụ xứ của ngài.

Chúng ta đều biết rằng các bậc trưởng lão đều phải được tôn kính như nhau trong ý nghĩa Tăng Bảo, nhưng riêng trường hợp ngài Sitagu và tăng ni ở học viện của ngài thì đặc biệt nhất bởi các vị chắc chắn sẽ là điểm tựa tinh thần gần gũi nhất cho trung tâm Kālāma mai này, bên cạnh các trung tâm khác như Pa Auk, Chamnyay Mahasi, U Pandita hay Thabawa (đều tọa lạc chung quanh Kālāma).

 


Cúng dường

Donations

© kalamatawyacentre.com