Thông Báo Hình Ảnh Tu Học Tài Liệu Liên Lạc

Thông Báo

Quỹ hỗ trợ - Trung tâm Kalama

Quỹ hỗ trợ - Trung tâm Kalama

Mọi hỗ trợ xin gửi về các tài khoản sau đây:
 1. Việt Nam
  Tên TK: LÊ THU HIỀN
  Số TK: 22210004453959
  Ngân hàng: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
  Chi nhánh Thanh Xuân

  Tên TK: LÊ MINH TRÚC
  Số TK: 7340110242008
  Ngân hàng: MB (Quân Đội)
  Chi nhánh: Tây Ninh

  ** Xin lưu ý: Do giới hạn thời giờ TK Lê Minh Trúc chỉ cập nhật mỗi cuối tháng. **

 2. Mỹ
  Zelle: vietheravada.association@gmail.com

  ** Xin lưu ý danakalama@gmail.com không có TK Zelle **

 3. Châu Âu (Thuỵ Sĩ)
  Bank: Aargauische Kantonalbank
  Tên TK: Vietheravada 3803 Beatenberg
  Số TK : 503738082002
  Số IBAN: CH07 0076 1503 7380 8200 2
  Bank-Clearing-Nr. 761

 4. Úc Châu
  Name: Kalama Australia
  Address: 130 Avoca Street Randwick 2031 Australia
  Bank: National Australia Bank
  BSB No.: 082356
  Account No.: 785493916
  SWIFT code: NATAAU3302S


→ Danh sách thí chủ cúng dường


 


Cúng dường

Donations

© kalamatawyacentre.com