Thông Báo Hình Ảnh Tu Học Tài Liệu Liên Lạc

Thông Báo

Khánh Thành Trung Tâm Kālāma

Khánh Thành Trung Tâm Kālāma

Kính gửi đại chúng
Sau những thu xếp và cân nhắc, chúng ta đã tìm được một ngày thuận tiện nhất cho lễ khánh thành trung tâm Kālāma, đó là ngày 10 tháng 12 năm 2023.

Đại chúng về dự lễ còn có dịp gặp gỡ các vị thượng khách tăng tục gồm chư tôn đức Miến Điện, Việt Nam và những nhân vật lớn trong cư sĩ.

Như đã thông báo, nếu không cần đến những tiện nghi đặc biệt của khách sạn, tất cả khách xa về dự lễ khánh thành đều có thể lưu trú tại trung tâm Kālāma.

Xin đặc biệt gửi riêng cho tất cả tăng ni VN đang du học tại Miến Điện một lời mời chung để các vị về góp mặt trong dịp lễ khánh thành. Xin liên lạc trước qua email của trung tâm.

Mọi thông tin liên lạc về lễ khánh thành tạm thời xin gửi về email sau:
Kalamatawyacenter@gmail. com

Xin chúc an lành

Trung Tâm Kālāma kính báo

Mọi ủng hộ cho lễ khánh thành xin gửi về:
Chủ TK: Nguyễn Thị Phương Hà
TK: 0041000315065
Vietcombank Đà Nẵng
Nội dung: HP khanh thanh Kalama-Tên thí chủ

 


Cúng dường

Donations

© kalamatawyacentre.com